hang loat sai pham lien quan dat vang o da nang

BDS Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm liên quan ‘đất vàng’ ở Đà Nẵng

Hàng loạt sai phạm liên quan ‘đất vàng’ ở Đà Nẵng Hàng loạt sai phạm liên quan ‘đất vàng’ ở Đà Nẵng Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán việc quản lý…

1 Like comments off